fbpx
Parkeringsvakt står med ryggen til kamera, bil i bakgrunnen med feilparkering.

Konsekvensene av feilparkering kan koste deg dyrt

Ikke bare er parkeringsbøter kjipe å få, feilparkering kan koste deg dyrt på mer enn én måte. Dette er risikoene du løper ved å feilparkere.

Bilde: Trausti Evans, gjengis i henhold til Creative Commons lisens

Feilparkering kan føre til problemer og ulempe for andre trafikanter. Men det kan også ha store konsekvenser for deg selv.

Med tanke på konsekvensene er det derfor alltid best å prøve å unngå feilparkering. Og trenger du å finne en ledig parkeringsplass eller reservere en plass på forhånd kan du bruke Voids til det.

For det er faktisk ganske mange av oss som feilparkerer. Hvert år skrives det ut omtrent 800.000 kontrollsanksjoner her til lands. Sannsynligvis er det enda flere av oss som feilparkerer, men ikke alle blir tatt for det.

Etter å ha lest om hva som kan bli konsekvensene tipper vi du ikke vil ha lyst til å feilparkere.

Når regnes det som feilparkering?

Det er flere tilfeller som regnes som feilparkering. Det mest åpenbare er selvsagt parkering på plasser eller i soner med parkering forbudt.

I tillegg regnes det som feilparkering dersom du har glemt å trekke billett der dette er nødvendig, eller har stått lengre enn du har betalt for.

Konsekvenser ved feilparkering

Dersom du har feilparkert kan du ilegges gebyr, risikere borttauing eller om gebyret blir stort nok kan parkeringsselskapet ta beslag i bilen. Ilegges du gebyr er dette enten en kontrollsanksjon eller et parkeringsgebyr. Forskjellen på disse ligger mest i navnet, men de gebyrene benyttes i ulike situasjoner.

Kontrollsanksjon

En kontrollsanksjon ilegges dersom du feilparkerer et sted det er vilkårsparkering. Vilkårsparkering betyr at det er satt visse vilkår for parkeringen. Dette kan være avgiftsbelagt parkering, tidsbegrenset parkering, parkering med dokumentasjonsplikt eller parkering der du trenger parkeringstillatelse.

Ved slike overtredelser vil parkeringsvakten vanligvis skrive ut gebyr på 300 eller 600 kr. Dette er bestemt i Parkeringsforskriften § 36.

For brudd på vilkårsparkering er den normale kontrollsanksjonen på 600 kr. Bryter du dokumentasjonsplikten, for eksempel dersom du bryter vilkårene for parkering ved kundeparkering eller tidsbegrenset gratisparkering, blir det gitt gebyr på 300 kr.

Dersom du har feilparkert på en HC-plass skrives det gebyr på 900 kr.

Parkeringsgebyr

Ved feilparkering ved steder uten vilkårsparkering kan du bli ilagt et parkeringsgebyr. Dette gjelder typisk feilparkering som bryter med trafikkreglene. Et eksempel på en slik parkering er at du parkerer for nærme et gangfelt, i et kryss eller der det er skiltet med parkering forbudt.

Satsen for parkeringsgebyret er på 900 kr.

Gebyret kan vokse seg større

Vanligvis er det slik at du bare får ett gebyr, selv om feilparkeringen din skulle bryte med flere regler. Men dersom du ikke flytter bilen samme dag som du blir ilagt gebyret kan du få ny bot for hver dag som går. Dette var nytt av parkeringsforskriften som tredde i kraft i januar 2017.

Står du i mer enn tre døgn kan prisen for parkering i tre døgn bli lagt til på gebyret. Det vil si at et gebyr på opprinnelig 300, 600 eller 900 kr fort kan vokse seg stort.

La oss se for oss et parkeringshus. Maks døgnpris er 230 kr. Dersom du i utgangspunktet har fått en kontrollsanksjon for brudd på vilkårsparkering på 600 kr, og du står i mer enn tre dager kan regnestykket raskt bli slik:

600 kr i gebyr x 3  + 230 kr parkering x 3 = 2490 kr.

Beslag av bilen

Årsaken til at vi nevner hvordan gebyret kan vokse seg større er at det etter forskriften fra 2017 er mulig for parkeringsselskapet kan ta beslag i bilen dersom du får mer enn 6.000 kr i parkeringsgebyr.

Dersom parkeringsselskapet beslaglegger bilen, får du den ikke tilbake før du betaler beløpet i sin helhet.

Borttauing ved feilparkering

Dersom parkeringen er i strid med Vegrafikkloven §37, eller bryter forskrift om vilkårsparkering §38-43, kan bilen borttaues.

Det vil si at det er mulig å taue bort biler som er til hinder eller ulempe for trafikkavviklingen. Dersom bilen er parkert og forsøpler miljøet i form av lekkasjer av olje, bensin eller diesel kan bilen også borttaues.

I tillegg til brudd på parkeringsbestemmelser kan en bil borttaues dersom parkeringen fører til innesperring, kan forårsake ulykke eller er til hinder for snørydding eller annet arbeid.

Uregistrerte kjøretøy som er hensatt på offentlig vei i mer enn 14 dager kan også taues bort.

Skilter som endres

Dersom du parkerer et sted det er skiltet om parkering og du blir stående i mer enn ett døgn, har du plikt til å sjekke skiltingen minst 1 gang om dagen.

Grunnen til dette er at det kan settes opp nye skilter som angir andre regler for parkering enn de som stod der da du parkerte. Dette kan for eksempel skje ved veiarbeid, eller når brøytesesongen starter.

Dersom det blir satt opp ny skilting trer skiltingen i kraft med en gang de er satt opp. Om du ikke flytter bilen i henhold til nye parkeringsregulerende skilter innen 24 timer kan bilen taues.

Bortauing og private områder

Dersom et kjøretøy er hensatt ulovlig på privat område kan eier eller bruker levere skriftlig begjæring om borttauing av kjøretøyet.

Lovligheten av parkeringen og behovet for tauing vil så vurderes. Om bilen skal taues fylles det ut et skjema som viser bilens tilstand. Dette gjør man i tilfelle eieren av bilen påstår i etterkant at bilen er skadet under tauing.

Borttauing skjer på bileiers regning og må betales før bilen kan utleveres. Dersom bilen ikke blir hentet oppbevares den en stund. Da vil det ofte påløpe gebyr for oppbevaring.

Etter en viss tid kan bilen selges, dersom eier ikke henter den.

Dersom bilen ikke blir hentet er det den som begjærte borttauingen som må dekke kostnadene knyttet til dette.

Borttauing er ikke en straffereaksjon

Legg merke til at borttauing i utgangspunktet ikke er en straffereaksjon på feilparkering, men en konsekvens dersom parkeringen er til hinder eller ulempe.

Man forsøker å varsle eieren før borttauing, men om kjøretøyet er uregistrert vil dette ikke være mulig. Er du uenig i borttauingen har du anledning til å klage.

Hva er alternativet?

Alternativet til å feilparkere er så klart å parkere lovlig. Men det er ikke alltid like lett å finne ut hvor du kan parkere, hvor lenge du kan stå der, eller i det hele tatt å finne ledig parkering.

Det er her Voids kommer inn i bildet – bruker du denne appen vil du kunne slippe parkeringsangsten. Og parkeringsboten selvfølgelig.

Del denne artikkelen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Our Services

guaranteed-business-parking

Er dine ansatte ofte på reise?

Ikke la parkeringsplassene stå ubrukt. Lei de ut i Voids når dine ansatte ikke bruker de. På den måten kan andre benytte seg av dine plasser og du skaper en ekstra inntekt til bedriften din.

voids-app-finne-parkering-2

Parkeringsplass

Do you have a website that is well suited for digital marketing? We can examine how well the site works. Get a free review of your website with concrete suggestions for improvements. Small changes can yield big results!

partnership

Samarbeid

Sliter du med å fylle alle parkeringsplassene dine? Ved å gjøre de tilgjengelig i appen vil flere oppdage at du har ledig plass, og du kan få større inntjening på de parkeringsplassene som vanligvis står tomme.

Ta kontakt

Har du eller bedriften din parkeringsplasser du vil leie ut? Ta kontakt for informasjon om våre parkeringsløsninger.
Voids bli utleier

Bli utleier

Eier du en parkeringsplass du vil leie ut? Bestem selv når du vil leie ut plassen din og hvilken leiepris du ønsker.

Hjelp oss å dele våre artikler

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.