fbpx
Barcode i Oslo med store muligheter for utleie av bedriftsparkering.

Utleie av bedriftsparkering – Øk bedriftens omsetning med Voids

Voids delingsplattform legger til rette for utleie av parkeringsplasser for alle. Vår parkeringsløsning kan skreddersys for alt fra utleie av private parkeringsplasser til store kommunale parkeringsanlegg med skiltgjenkjenning og helautomatisk parkering. I denne artikkelen skal vi imidlertid fokusere på en sektor med stort potensial for norsk næringsliv, nemlig utleie av bedriftsparkering.

Mange private utleiere har allerede oppdaget at utleie av parkering gjennom Voids er en god og lite tidkrevende måte å skaffe en ekstra inntekt på. Men Voids tilbyr også løsninger for utleie av bedriftsparkering i alle former og størrelser.

Vår delingsplattform er designet for å kunne tilpasse seg alle parkeringsbehov, inkludert utleie av alt fra en enkelt parkeringsplass til administrasjon av helautomatisk parkering i store parkeringsanlegg med skiltgjenkjenningskameraer.

Spesielt bidrar utleie av private parkeringsplasser, parkeringsplasser for borettslag, hoteller og bedrifter til en mer bærekraftig parkeringsløsning. Store byer reduserer antallet parkeringsplasser, og da tilbyr Voids’ delingsplattform et velkomment alternativ for bilister som sliter med å finne trygg og rimelig parkering.

Spørsmålet er om din bedrift vil ha en del av kaken? La oss fortelle deg hvordan Voids kan hjelpe deg i gang med utleie av bedriftsparkering.

Innhold

 1. Hvordan idéen til Voids ble unnfanget
 2. Hvordan skape ekstra inntekter med utleie av bedriftsparkering?
 3. Slik kan Voids hjelpe bedrifter med å øke omsetningen
 4. Løsning 1: Utleie av bedriftsparkering som ikke er i bruk
 5. Løsning 2: Utleie av parkering på næringseiendommer og i P-hus
 6. Løsning 3: Bidra til å fylle tomme parkeringsplasser
 7. Steg for steg startguide for utleie av bedriftsparkering

Hvordan idéen til Voids ble unnfanget

Vetle Bjørnstad, daglig leder i Voids og ekspert på utleie av bedriftsparkering.

Det hele startet da Vetle en dag søkte etter en parkeringsplass i byen, men uten hell. Mens han slet med å finne offentlige parkeringsplasser, la han merke til de mange tomme plassene på private oppkjørsler og hos bedrifter der parkeringsplassene sto ubrukte.

Da slo det ham at det burde finnes en delingstjeneste for parkeringsplasser som gjør disse private parkeringsplassene tilgjengelige for alle, samtidig som det gir eieren en mulighet for å tjene en ekstra inntekt. Men en slik tjeneste fantes altså ikke, så han bestemte seg for å ta saken i egne hender.

Målet med Voids er å gjøre folks hverdag litt enklere. Vi tror at mange kan kjenne seg igjen i frustrasjonen ved å kjøre rundt i sirkler uten å finne en ledig parkeringsplass.

Hvordan skape ekstra inntekter med utleie av bedriftsparkering?

Mange bedrifter fikk en oppvekker i 2020. Pandemien endret tankesettet til mange om effektiviteten av kontorarbeid kontra hjemmekontor. Dette resulterte i at mange bedrifter måtte tilpasse seg for å imøtekomme nye behov.

I overgangsfasen medførte dette tapte inntekter, men samtidig klarte tilpasningsdyktige bedrifter å utnytte nye arbeidsrutiner til sin fordel. Dette innebar blant annet å restrukturere bedriftens fokus, arbeidsrutiner og ikke minst finne nye inntektskilder, og der kommer Voids’ delingsplattform inn i bildet.

Selv nå som pandemien er lagt bak oss, er det mange som ikke har helt funnet tilbake til den samme økonomiske balansen og godt kunne tenkt seg nye inntektskilder. Til dere har Voids en kreativ løsning som ikke legger like mye press på bedrifter og kunder som tradisjonelle taktikker for å øke omsetningen: utleie av bedriftsparkering.

Tradisjonelt kan bedrifter øke inntektene på følgende måter:

 • Sette opp prisen, under forutsetning av at salget ikke går ned.
 • Å selge flere produkter eller tjenester til samme pris.
 • Sette ned prisen, under forutsetning av at økningen i antall solgte enheter er større enn prisreduksjonen.
 • Utvikle og selge nye produkter eller tjenester enten til eksisterende marked eller nye segmenter.
 • Utnytte ledig kapasitet og øke produksjonen.

De aller fleste tenker derfor at å øke omsetningen i bedriften vil kreve både tid og innsats.

Det er ikke nødvendigvis sant. Tomme parkeringsplasser er en uutnyttet ressurs som mange sitter på uten å ha tenkt over det. 

Det har vi i Voids gjort. 

Med Voids får bedrifter en ny måte å øke inntektene på, uten å måtte ta sjansen på prisendring, utvikling av nye produkter eller å produsere flere enheter.

Slik kan Voids hjelpe bedrifter med å øke omsetningen

Voids er en delingstjeneste for parkering. Utleiere legger inn tilgjengelige parkeringsplasser og bilister reserverer plass.  Enkelt for utleier, og tidsbesparende for bilister som slipper å bruke tid på å lete etter parkering. 

Siden antallet parkeringsplasser i storbyene har blitt redusert de siste årene, er det spesielt viktig at de parkeringsplassene som finnes benyttes fullt ut. Her er det derfor gode muligheter for å skaffe en ekstra inntekt.

Om bedriften din er nysgjerrig på denne muligheten hjelper vi deg i gang. Ta kontakt med Voids

Voids kan hjelpe bedrifter på tre ulike måter:

 • Utleie av parkeringsplasser bedriften ikke bruker selv.
 • Løsninger for utleie av plasser i parkeringshus og parkering på andre næringseiendommer.
 • Hjelp med å fylle parkeringsplasser som blir stående tomme.

Løsning 1: Utleie av bedriftsparkering som ikke er i bruk

Når mange ansatte benytter seg av hjemmekontor blir mange parkeringsplasser stående ledige. Er du interessert i å øke bedriftens omsetning kan du snu situasjonen til din fordel og leie ut de tomme parkeringsplassene.

Uansett om man er privatperson eller bedrift er det alltid en fordel å ha flere inntektskilder. En ekstra inntektskilde gir større økonomisk handlingsrom. 

Bedriftens omsetning er vanligvis knyttet til produktene eller tjenestene den selger, men tomme parkeringsplasser er en ekstra ressurs.

Den økte omsetningen kan for eksempel brukes til nødvendige oppgraderinger, videreutvikling eller rett og slett bare en ekstra påskjønnelse til de ansatte. 

Eksempler på inntjening ved utleie av parkeringsplasser

For å vise hva en bedrift kan tjene på å leie ut parkeringsplasser har vi regnet ut hva man kan tjene totalt per år, med noen ulike variabler.

Tabell som viser mulig omsetning ved utleie av bedriftsparkering.

Det er viktig å huske at dette bare er eksempler. Inntjeningen vil avhengig av antall plasser, timepris, hvor mange timer om dagen plassene er tilgjengelige og hvor mange dager i året plassene er utleid.

Visste du at hele 7 av 10 ønsker å fortsette med hjemmekontor?

Under pandemien har mange benyttet seg av hjemmekontor, og bedriftenes parkeringsplasser har stått tomme oftere enn vanlig. 

Når hele 7 av 10 nordmenn ønsker å fortsette med hjemmekontor minst en dag i uka, betyr det at dette vil bli den nye normalen for mange. 

Samtidig er det kanskje enkelte ansatte som reiser mye i jobbsammenheng, og derfor ikke alltid trenger en parkeringsplass ved kontoret.

Dette kommer i tillegg til den tiden de står tomme etter arbeidstid og i helger. Uansett om plassene er tilgjengelig hele eller deler av dagen, vil mange bilister sette pris på å kunne bruke plassene. 

Opptil 30 % av all bykjøring er forårsaket av bilister som leter etter parkering. Dette tar både tid og skaper unødvendige CO2 utslipp.

Ved å leie ut parkeringsplassene dine gjør du flere plasser ledige i storbyene, noe som vil kunne redusere parkeringsangst hos bilister og spare miljøet for klimagassutslipp.

Og du øker bedriftens omsetning – det er en vinn-vinn-vinn-situasjon. 

Løsning 2: Utleie av parkering på næringseiendommer og i P-hus

Det er ikke bare bedrifter med ledige parkeringsplasser som kan benytte seg av Voids. 

Ulike næringseiendommer kan være godt egnet for parkering, selv om det ikke er hovedformålet med eiendommen.

Vi kan hjelpe bedrifter som er i tvil om eiendommen eller deler av eiendommen de eier kan leies ut som parkeringsplass(er). 

Eksempler på hva som kan leies ut som parkeringsplass:

 • En velholdt, men tom lagerbygning
 • En grusbane
 • Eventuelle ledige parkeringsplasser i borettslag (ingen andelseier eier, inntekter går til vedlikehold o.l. i borettslaget)

Det er i praksis mulig å leie ut det meste som parkeringsplass, så lenge det er egnet til parkering. 

En lagerbygning full av glasskår, spiker og lignende er for eksempel ikke godt egnet da dette fører til risiko for punktering. Men områder som er ryddige og fine kan godt leies ut. 

Her er det viktig å tenke på merking av plasser, slik at ingen stiller seg på et sted der de vil være i veien for daglig drift. 

Borettslag må passe på at det er godt forklart og merket slik at ingen leietakere parkerer på en andelseiers plass.

Tomme plasser er som nevnt en uutnyttet ressurs, og gir gode muligheter for inntjening.

Løsning 3: Bidra til å fylle tomme parkeringsplasser

Hvis du allerede leier ut parkeringsplasser, men sliter med å fylle dem kan et samarbeid med Voids hjelpe deg.

Mange bedrifter som har parkeringsplasser til utleie fra før opplever at de ikke får full dekning på plassene. Dette kan det være flere årsaker til.

Men det er hovedsakelig to årsaker til at du ikke får leid ut plassene dine. Den ene er at antallet plasser du klarer å leie ut påvirkes av ytre faktorer. Det at flere benytter seg av hjemmekontor i forbindelse med pandemien, og at folk kanskje ikke bruker kjøpesentre like mye er en slik faktor. 

En annen faktor er at ikke mange nok kjenner til at du har ledige parkeringsplasser til utleie. 

I dag bygges det parkeringshus i de fleste byer fordi det verken er ønskelig eller mulig å skape mange nok parkeringsplasser på gateplan. 

Ulempen med dette er at parkeringshus er mindre synlige for bilistene enn plasser på gateplan. Dette skaper noen utfordringer når det kommer til å fylle parkeringshusene. 

Ved å gjøre ledige plasser i parkeringshuset tilgjengelige i appen kan du øke bedriftens omsetning. 

Med en oppføring i appen vil plassene dine bli mer synlige for dem som leter etter parkering, og du vil derfor øke inntjeningen per plass.

Inntekt med minimal innsats

Det er heller ikke til å komme ifra at utleie av parkeringsplasser er en passiv inntektskilde. Dette er en stor fordel fordi du ikke trenger bruke mye tid og krefter på å øke bedriftens omsetning.

Ikke koster det deg noe ekstra heller, parkeringsplassene står der jo allerede.

Ta kontakt med oss, så sørger vi for at du kan komme raskt i gang! 

Steg for steg startguide for utleie av bedriftsparkering

En vanlig bedrift har vanligvis ikke parkometre tilgjengelig, noe som kan gjøre det vanskelig å ta seg betalt, selv om det finnes noen som vil leie de ledige parkeringsplassene. 

Dette tilrettelegger Voids-appen for, og alle transaksjoner gjøres gjennom appen. Steg en for å komme i gang er med andre ord å laste ned Voids parkeringsapp på App Store for iOS eller Google Play for Android.

Appen tilbyr løsninger for utleie og administrasjon av plasser både i parkeringshus og på andre næringseiendommer, og fungerer på tvers av eksisterende løsninger.

Trenger du parkeringsplassene selv?

Et annet spørsmål mange har når det gjelder utleie av bedriftsparkering er hva som skjer hvis de skulle trenge plassen selv. Og da kommer vi steg to: Oppsett av Voids parkeringsapp.

Hvor mange som benytter seg av hjemmekontor kan variere fra uke til uke. Og noen ganger arrangeres det møter eller kurs som mange ansatte må delta på. 

Dette er ikke noe problem. Bedriften velger selv når plassene skal være tilgjengelig, og hvor mange plasser som skal leies ut. Dette kan enkelt justeres i kalenderen i appen. 

Uansett hvor mange plasser bedriften har og hvor mange timer i døgnet plassene blir leid ut, vil du med denne løsningen kunne øke bedriftens inntjening.

Detaljerte innstillinger for utleie av bedriftsparkering

Siden bedriften selv bestemmer når og hvor mange plasser som skal være tilgjengelige for utleie, har du svært stor fleksibilitet.

Bedriften kan for eksempel bestemme at de leier ut en tredjedel av plassene sine i arbeidstiden på ukedagene, slik at det likevel finnes ledige plasser til de ansatte. På kveldstid og i helger kan flere eller alle plassene gjøres tilgjengelig for leie. 

Vet bedriften at dere skal ha en kursdag der alle skal møte på jobb kan plassene gjøres utilgjengelige den dagen det gjelder.

I tillegg kan du overvåke parkeringsplassen og holde oversikt over hvem som bruker den i adminportalen. Om du har en port eller bom til bedriftens parkeringsplass, kan du koble dette opp mot appen slik at brukerne kan åpne porten eller bommen direkte fra appen.

Ikke minst, får du full oversikt over inntektene av utleie av bedriftsparkeringen og kan se hvor mye du har omsatt for i bærekraftig parkering fra uke til uke og måned til måned.

Ta gjerne en prat med oss om utleie av bedriftsparkering

Hvis din bedrift ønsker å øke inntjeningen og syns utleie av parkeringsplasser virker interessant inviterer vi deg til en samtale med vår representant. Vi kan hjelpe deg med å:

 • Markedsføre tilbudet slik at du får fylt alle parkeringsplassene dine
 • Utnytte bedriftens parkeringsplasser bedre når de ansatte jobber hjemmefra
 • Komme i gang med utleie av bedriftsparkering, inkludert oppsett av adminportal og app
 • Utleia av andre typer P-plasser tilhørende næringsbygg, bygårder, hoteller, borettslag, m.m.

Å leie ut tomme parkeringsplasser er god ressursbruk, og kan gi bedriften ekstra inntekter. Uansett når og hvor lenge parkeringsplassene er tilgjengelig for utleie kan bedriften din dra nytte av at bilister har behov for parkering. 

Vi samarbeider med bedrifter i alle størrelser og innen de fleste bransjer for å skape den beste parkeringsløsningen for alle, og vi er sikre på at vi kan hjelpe bedriften din også! 

Book et møte, så kan vi finne ut hvordan vi kan bistå akkurat din bedrift. 

Ta kontakt med Vetle Bjørnstad på +47 958 26 131 eller vetle@voids.no

Del denne artikkelen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Our Services

guaranteed-business-parking

Er dine ansatte ofte på reise?

Ikke la parkeringsplassene stå ubrukt. Lei de ut i Voids når dine ansatte ikke bruker de. På den måten kan andre benytte seg av dine plasser og du skaper en ekstra inntekt til bedriften din.

voids-app-finne-parkering-2

Parkeringsplass

Do you have a website that is well suited for digital marketing? We can examine how well the site works. Get a free review of your website with concrete suggestions for improvements. Small changes can yield big results!

partnership

Samarbeid

Sliter du med å fylle alle parkeringsplassene dine? Ved å gjøre de tilgjengelig i appen vil flere oppdage at du har ledig plass, og du kan få større inntjening på de parkeringsplassene som vanligvis står tomme.

Ta kontakt

Har du eller bedriften din parkeringsplasser du vil leie ut? Ta kontakt for informasjon om våre parkeringsløsninger.
Voids bli utleier

Bli utleier

Eier du en parkeringsplass du vil leie ut? Bestem selv når du vil leie ut plassen din og hvilken leiepris du ønsker.

Hjelp oss å dele våre artikler

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.